“ओंवाळू आरती देवा श्रीमंगलमूर्ती” Ganpati Aarti Lyrics

ओंवाळू आरती देवा श्रीमंगलमूर्ती । देवा मंगलमूर्ती ॥
अघसंकट नासुनियां द्यावी चरणींसी मुक्ती ॥

जय देवा तूं आद्य सुरवरवंद्या गणराया ।
तुझिया स्वरूपी न सरी पावे दुसरी उपमाया ॥०१॥

शेंदुर अंगी चर्चुन कंठी मुक्तांची माळा ।
लंबोदर उंदिरवर शोभे लल्लाटी टीळा ॥०२॥

पीतांबरी परिधान पायी घुंगरध्वनि गाजे ।
दुर्वांकुर वाहिले आम्ही भक्तीचे काजें ॥०३॥

वार्षिक उत्साहाची सेवा यथाशक्ति केली ।
न्यूनाधिक तें क्षमा करूनी रक्षी माऊली ॥०४॥

महानैवेद्य घृतशर्करामिश्रित हे लाडू ।
अर्पू तुजला प्रसाद आपुल्या पात्री तो वाढूं ॥०५॥

पिता तुझा तो सांब सदाशिव ध्यातो ।
श्रीरामा हनुमंतानें त्याचे पायी धरिला सप्रेमा ॥०६॥