Ganesh Aarti Lyrics in English

Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh Deva

Mata Jaki Parvati, Pita Mahadeva

Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh Deva

Mata Jaki Parvati, Pita Mahadeva

Ek Dant Daya Want, Char Bhuja Dhari

Mastak Sindoor Shoye, Muse Ki Sawari

Paan Chadhe Phool Chadhe, Aur Chadhe Mewa

Laduvan Ka Bhog Lage, Sant Kare Seva

Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh Deva

Mata Jaki Parvati, Pita Mahadeva

Andhan Ko Aankh Dett, Kodhin Ko Kaya

Banjhan Ko Garbh Dett, Nirdhan Ko Maya

Surshyaam Sharan Aaye Safal Kije Seva

Mata Jaki Parvati Pita Mahadeva

Jai Ganesh Jai Ganesh, Jai Ganesh Deva

Mata Jaki Parvati Pita Mahadeva